ଖାଇବା ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଫଳ ଚୋପା?

ଫଳ ଉଭୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ବେଶ ଉପକାରୀ। ଫଳ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ତ୍ୱଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କେବଳ ଫଳ ନୁହେଁ ଏହାର ଚୋପା ମଧ୍ୟ ତ୍ୱଚାର ଚମକ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ..
ଆମ୍ବ ଚୋପାକୁ ପକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ପେଷି ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ମୁହଁର ବ୍ରଣ ଓ ଏହାର ଦାଗ ଦୂର କରିଥାଏ।
କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁହଁର ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଥିବା କଳାପଣ (ଟ୍ୟାନିଙ୍ଗ୍‍) ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ।
କମଳା ଚୋପାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍କ୍ରବ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ପେଷିବା ପରେ ଏଥିରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ।
ବେକର କଳାପଣ ଦୂର ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ।
ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଚୋପାକୁ ପେଷି ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ମୁହଁ ଗୋରା ହୋଇଥାଏ।
ନାସପାତି ଚୋପା ମୁହଁରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁର ସୁନ୍ଦରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।
ସେଓ ଚୋପା ମଧ୍ୟ ମୁହଁର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି କଳାପଣ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି।
ଡାଳିମ୍ବ ଚୋପା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାର ବିଭିନ୍ନ ଦାଗ ଦୂର କରିବା ସହ କୋଷିକାକୁ ସଠିକ ରଖିଥାଏ।

Comments are closed.