ଶ୍ରୀରାମାୟଣ ବନ୍ଦନା

ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀରଘୁନାୟକ ବନ୍ଦେ ରାମାୟଣ l
ବନ୍ଦେ ଜାନକୀ ପାର୍ଥିବୀ ବନ୍ଦଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ll
ବନ୍ଦେ ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭ୍ରାତୃ ଭକ୍ତ ବେନି l
ବନ୍ଦେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଯଜ୍ଞକାରୀ ମହାମୁନି ll
ବନ୍ଦେ ଦଶରଥ ବନ୍ଦେ ବିଦେହ ରାଜନ l
ବନ୍ଦେ ରାଜା ଦଶରଥ ରାଣୀ ତିନିଜଣ ll
ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀସରଯୁତୀର୍ଥ ଅଯୋଧ୍ୟାନଗରୀ l
ବନ୍ଦେ ଚିତ୍ରକୁଟଧାମ ମୁନି ମନୋହାରୀ ll
ବନ୍ଦେ ବଶିଷ୍ଠ ଜାବାଳି ବାମଦେବ ମୁନି l
ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀସୁମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବିଜ୍ଞାନୀ ll
ବନ୍ଦେ ଜାମ୍ବବାନ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ ବିଭୀଷଣ l
ବନ୍ଦେ ନଳ,ନୀଳ ସୁଗ୍ରୀ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ll
ବନ୍ଦଇ ବୈଦ୍ୟ ସୁଷେଣ ମୃତ ସଞ୍ଜିବନୀ l
ସୋମିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଆଇଲ ନପାହୁଁ ରଜନୀ ll
ବନ୍ଦେ ବାଲ୍ମୀକି ତୁଳସୀ ଜୟ ରାମଭକ୍ତ l
ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଚରିତ ll
ସୀତା, ଶ୍ରୀରାମ ଚରିତ ଅତି ମନୋହର l
ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟେ ମଧୁର ll
ରାମାୟଣ ସୂର ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଛାୟା ତରୁ l
ଶ୍ରୀରାମ ତରଣୀ ନାବ ଭବ ସଂସାରରୁ ll
ବାର ବାର ବାର ପଢ଼ି, ତୃପ୍ତି ନା ଆସଇ l
ପୁନଃ ପୁନଃ ବୁଝି ଶୁଣି ବୁଝାଇ ଶୁଣାଇ ll
ବନ୍ଦେ ରାମାୟଣ ବନ୍ଦେ ନୟନାଭିରାମ l
ରାମାୟଣ ଶତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ll
🙏🙏🙏
ଅର୍ଜୁନୀ
—————-
ଅର୍ଜୁନୀ ଚରଣ ବେହେରା
ମୋ -୭୬୯୩୦୯୧୯୭୧

Comments are closed.